Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forventninger til elever & forældre

Forventninger og ordensregler

Hedelyskolen har engagerede medarbejdere og ledere på alle niveauer, som målrettet skaber de rette aktiviteter og rammer for børnenes læring. Pædagogikken i hverdagen tager afsæt i den anerkendende pædagogik. Der er fokus på både de faglige, sociale og kreative kompetencer, hvor hverdagen er præget af en gensidig respekt mellem alle på skolen.

Gensidige forventninger

Hedelyskolen og Skolebestyrelsen vil sende klare signaler om, hvilke forventninger vi har til forældre og elever på Hedelyskolen.

Forventninger til forældre:

 • At forældrene indgår positivt i skole/hjemsamarbejdet, bakker skolen op og ikke omtaler medarbejdere dårligt over for børnene. Forældre er den usynlige klassekammerat.
 • At jeres børn opdrages til at tage hensyn og udvise ansvarlig social adfærd samt at tiltale alle i en pæn og høflig tone.
 • At jeres børn møder til tiden og er undervisningsparate
 • At I holder jer orienteret på den fælles platform om hverdagen på skolen.
 • At I respekterer skolen som en arbejdsplads. Det betyder, at ferier afholdes i skolens ferie.
 • At I ved eventuelle konflikter kontakter flg. i nævnte rækkefølge: Relevante medarbejdere, skolens ledelse, skolebestyrelsen.
 • At I ved konflikt mellem elever kontakter elevens forældre elevernes klasselærer.

Forventninger til elever:

 • At eleverne behandler andre, som de selv vil behandles.
 • At eleverne lytter til hinanden.
 • At elever respekterer voksne på skolen.
 • At hjælpe andre elever med at få hjælp hos en voksen
 • At eleverne taler pænt til og om andre.
 • At eleverne passer på andres og skolens ting.
 • At eleverne medvirker til at Hedelyskolen er et rart og behageligt sted at være.
 • At eleverne er velforberedte og deltager aktivt i timerne.

Overordnede ordensregler:

For at skolen kan være et sted, hvor det er rart at opholde sig, er det nødvendigt, at eleven både i skolen og på vej til og fra skole, viser almindeligt hensyn til sine kammerater og voksne.

For at skolen kan være et sted, hvor eleverne lærer noget, er det nødvendigt, at eleven gør sit til, at der er rolige arbejdsforhold i timerne, at eleverne møder til rette tid og er velforberedte og udfører deres arbejde efter bedste evne, og at eleverne sammen med deres kammerater og lærere holder orden på skolens område.

Trivselsregler for Hedelyskolen:

 • Jeg behandler andre som jeg selv vil behandles.
 • Jeg lytter og taler pænt til og om alle.
 • Jeg skal passe på de andres og skolens ting og sørge for, at skolen er et smukt og behageligt sted at være.
 • Vi skal være opmærksomme på hinanden - Vi skal støtte og hjælpe hinanden - Vi er alle en del af fællesskabet.

 

Princip mod mobning:

Hedelyskolen skal være en skole fri for mobning, præget af et godt sammenhold samt et sted, hvor den enkeltes lyst og glæde ved at være sammen med andre er en naturlig del af hverdagen. Alle - både skolens ansatte, børn og forældre - har medansvar for trivslen på skolen.

 

På Hedelyskolen arbejdes der for, at alle trives både socialt og fagligt. Se i øvrigt skolens ”Anti-mobbe-strategi”. Dette kan findes i menupunktet "Vores skole" under "Strategier og principper".