Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdier

Værdier på Hedelyskolen

Det pædagogiske personale har udvalgt værdier, som pejlemærker for skolens virke. Vi er i en proces med at drøfte indsatser og gennemføre konkrete forløb, som understøtter elevernes inddragelse og oplevelse af disse værdier.

Der er ikke nogen af de udvalgte værdiord, som kan stå alene. De berører alle sammen hinanden i forskellige faser og niveauer.

De tre værdier (fællesskab, livsduelighed og faglighed) er beskrevet med få ord for at sætte værdierne ind i en skolesammenhæng:

Fællesskab:

Hedelyskolen – et forpligtende fællesskab - ”Når jeg bliver til vi”

Vi understøtter et forpligtende fællesskaber, hvor man også er nødt til at gå på kompromis. Alle har et ansvar for, at fællesskabet fungerer. Vi ser ofte, at det bedste vi kan gøre for det enkelte barn, er det, vi kan gøre for fællesskabet.

Ansvar, omsorg er ligeledes værdier, som er vigtige, når vi indgår i sunde og styrkende fællesskaber. Vi er afhængige af hinanden, og vi har ansvar for hinanden i fællesskabet.

Vi respektere forskelligheden og møder andre med positiv nysgerrighed.

Livsduelighed:

At få styrke og evne til at leve, fungere og udvikle sig.

Livsduelighed er at gøre eleverne gode til livet efter folkeskolen. Eleverne skal have styrke til at mestre livet både i fagligheden og i den personlige udvikling.

Faglighed:

Nysgerrighed, fordybelse, forståelse, motivation,

Elever fra Hedelyskolen skal gerne gå fra folkeskolen og have lyst og nysgerrighed til at fordybe sig i et liv.

Vi har et mål om at skabe læringsrum, hvor nysgerrigheden kan udspille sig.

Det er okay, at noget er bedre end andet. Vi vil arbejde for, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.