Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om Ordblindecenteret

ORDBLINDECENTERET på Hedelyskolen

Et tilbud for elever med svære skriftsproglige vanskeligheder

Kort beskrivelse:

Ordblindecenteret er et inkluderende specialtilbud på Hedelyskolen, for elever med svær dysleksi.

Eleverne visiteres gennem CVI

Tilbuddet har et samarbejde med PPR i forhold til en kvalitetssikring af tilbuddet – der er tilknyttet en psykolog og en logopæd med særlig viden om dysleksi som står til rådighed for sparring.

Der er plads til 3 elever pr. årgang fra 4. - 9. klasse - eleverne går i en almenklasse, hvortil der tilknyttes en eller flere ordblindelærere i op til 12 lektioner om ugen.

Lektionerne placeres typisk i fagene dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi og tysk, indimellem i andre relevante og læsetunge fag som fx historie og samfundsfag

Lærerne har flere års erfaring med at undervise ordblinde elever og de fleste år prioriteres det at alle får efteruddannelse.

Visitation til ordblindecenteret foregår på egen skole via dialogudvalg og CVI.

 

UNDERVISNING
Målet er

at undervisningen i de forskellige fag tilrettelægges, så elever med dysleksi får størst mulighed for at deltage, lære og udvikle sig.

Undervisningen foregår som udgangspunkt i klassen, hvis læringsforudsætninger er særligt udfordrede undervises individuelt eller på små hold i Ordblindecenterets egne lokaler

Undervisningen går på 2 ben:

 • Kompenserende undervisning
  • Læse- /skriveteknologi giver de fleste elever med dysleksi en reel mulighed for at kunne deltage på lige fod med deres klassekammerater
  • Kurser i Nota og App Writer er obligatoriske
 • Supplerende undervisning
  • Undervisning hvor eleverne kan få styrket deres læse- og skrivekompetencer via direkte og systematisk undervisning

 

Ordblindecenterets læringssyn bygger på den lektiologiske pædagogik (grundmodellen ses herunder )

- at gøre eleverne til selvregulerende lærende - livsduelige

- at eleverne - i samarbejde og dialog med deres lærere - skal blive i stand til selv at klare sig med netop de vanskeligheder og kompetencer de har

 

Faktorer der styrker de ordblinde elevers læringsmuligheder

OBC

Det kræver:

 • Strategier og stilladsering
 • Motivation, relationer
 • Dialog og samarbejde – mellem forældre, almen lærere og ordblindelærere

 

Brug af læse-skrive teknologi i Ordblindecenteret

Læse-skrive-teknologi er afgørende for de ordblinde elevers ligeværdig deltagelse og læring

 • men ikke et mål i sig selv
 • det kan mindske de funktionelle skriftsprogsvanskeligheder
 • understøtte selvregulerende læring og strategier
 • styrke motivationen

Alle eleverne har en iPad / Chromebook

 

Afgangsprøver og uddannelsesvejledning

 • Alle elever går til FA efter 9. med den støtte og ekstra tid de har behov for

 • Samarbejde med Uddannelsesvejleder om særlige støtte muligheder

 • Der kan vejledes i at finde Ordblinde efterskoler

 

Fokus i overgangen til ungdomsuddannelse er på:

 • Mulighederne for at få en kompetencegivende uddannelse samt for at kunne deltage på lige fod med andre unge i et samfund, der forudsætter, at man kan læse og skrive.
 • Den bedst mulige støtte i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Uddannelsesguiden_Støtte til dig, der er ordblind