Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om SFO Hedely

På SFO Hedely lægger vi vægt på at kunne tilbyde børnene en bred vifte af pædagogiske aktiviteter, hvor der både er mulighed for voksenstyrede aktiviteter, men hvor der også er gode rammer for den frie børneinitierede leg - uden for megen voksenindblanding.

Vi har fokus på at skabe gode rammer for det kreative, det fordybende, det spontane og ikke mindst på at støtte det enkelte barns aktuelle udvikling.
Et mål er at alle børn skal have mulighed for at lege de lege, de har lyst til den dag.
SFO Hedely er ikke et pasningstilbud, men et pædagogisk tilbud der skal styrke børnenes selvværd, virkelyst og sociale færdigheder.

Det gør vi, blandt andet, ved at have flere forskellige faste værksteder der understøtter det mål.

Konstruktionsværkstedet, byggeren, legorummet – kært barn har mange navne – er der hvor det flyder med legoklodser, magnatiles, kaplaklodser, puder og meget andet, som inviterer børnene til at åbne op for skabertrangen og fantasien og give den gas med ”hands-on” kreativiteten.

Der er to værksteder som tilsammen danner rammen om det som traditionelt betegnes som det kreative. Malerværkstedet er, som navnet antyder, der hvor der primært laves maleaktiviteter. Der males med vandmaling, akrylmaling, fingermaling og alle mulige andre slags maling. Men det er også der hvor der nogle gange arbejdes med ler, med gips, med papmaché og meget andet. Kort sagt, hvis det kan svine gulvet til, er det på malerværkstedet det sker.

Det andet værksted tilbyder en bred vifte af finmotoriske kreative aktiviteter. Det er alt fra en systue - til en perlepladefabrik - til et smykkeværksted. Afhængig af stemningen og dagsformen i børnegruppen kan der være fuld skrue på musikanlægget mens der arbejdes, men der kan også være dage hvor det arbejdes til ro og stilhed (som meget som der nu kan være i en SFO) mens stearinlys skaber lidt ekstra rolig stemning.

IT-lokalet bruges både til at afvikle turnering og diverse action-PC-spil, men også til at børnene leger og bygger sammen i det virtuelle univers Minecraft. Vores Wii og vores Playstation kommer også ofte i brug, men altid med et fokus på det sociale samvær som opstår når en gruppe af børn er sammen om at spille.
Vi har 3D-printere, så derfor er IT-lokalet også - nogle gange - et kreativt værksted.
På sigt vil vi i samarbejde med skolen, udvide den digitale del af det kreative værksted, og skabe et ”Maker-Space”.
Her vil børnene møde maskiner der kan gøre deres kreative digitale ideer til fysiske produkter - og dermed skabe en tydelig proces fra tanke til handling.

Fællesrummet skaber rammen om alle lokalerne som huser værkstederne. Vi arbejder dagligt på at fællesrummet skal være et samlende, men stadig hyggeligt sted, hvor alle mødes og får hjælp fra de voksne - siger goddag og farvel - finder nogle der vil lege med en, eller hvor man ”bare er” og hviler hjernen.
Derfor hat vi indrettet fællesrummet med borde der er klar til at børnene kan sidde og tegne - eller spille spil.
Vi har også lavet en smule afskærmning, for at skabe  "rum i rummet" til disse aktiviteter. Det er også fra fællesrummet at en gruppe børn dagligt servere lidt mad eller et stykke frugt. Børnene bliver inddraget i fremstilling og udlevering af eftermiddagsmaden. Maden bliver serveret fra kl. 14.30.

Vores udearealer er store og grønne og byder på mange muligheder. Der både bålplads og en lille å, hvor man kan få våde sokker, og så er der flere forskellige legeredskaber, en svævebane og en masse krat og buskads som børnene holder meget af. Vi har både græs, fliser og en gummibelagt multibane, hvor vi har god mulighed for at spille forskellige boldspil. Fodbold er populært, men vi spiller også både hockey, tennis og rundbold, så vi både tilbyder holdspil, og individuel idræt.

I SFO'en arbejder med børns udvikling helt overordnet - herunder deres trivsel, aktive deltagelse i - og inklusion i børnefællesskabet.
Dette gør vi fx ved at arbejde med børnenes fantasi - sociale evner - samt deres evne til at håndtere egne konflikter.
Vi bruger forskellige metoder og værktøjer til at arbejde med børnenes udvikling, blandt andet bruger vi drama, teater, akrobatik, bevægelse og meget andet.

Akrobatik og bevægelse hjælper børnene med at lære deres egen krop at kende og sætte grænser over for hinanden, og motiverer børnene til at turde prøve noget nyt med kroppen. Akrobatik lærer børnene at indgå i teamwork, danne nye og flere venskaber, og har samme fordele som anden idræt – social interaktion mellem børn. Akrobatik og bevægelse kan styrke børnenes selvværd.

Vi arbejder med trivsel, deltagelse og inklusion gennem dramapædagogiske værktøjer. Vi fokuserer på drama, teater og storytelling, fordi vi her bl.a. kan tage udgangspunkt i børnenes naturlige rolleleg. Når børn lever sig ind i fiktive roller og situationer, lærer de at udforske og undersøge forskellige emner, situationer og forhold mellem mennesker. Samtidig med at de deltager og samarbejder med hinanden. Når vi skaber en fiktiv verden med børnene og bagefter reflekterer over den, kan børnene bruge deres viden og erfaring fra den virkelige verden og deres eget liv, men i et trygt rum, hvor alt kan prøves af. Det er nemmere at arbejde med børnenes egne konflikter på en omsorgsfuld måde gennem teater, drama og
storytelling. At bruge fantasien på den måde, kan også være med til at udvikle børnene mentalt, da det motiverer dem til selv at finde løsninger på problemer.

Alt i alt – hvis vi selv skal sige det – har vi en SFO med masser af liv og en masse muligheder og vigtigst af alt, en helt masse glade børn.